VERBALLY

adv 1. усно, на словах 2. буквально, дослівно 3. формально; на словах; задля годиться - to translate a letter ~ перекласти лист дослівно - to explain smth. ~ дати усне пояснення

Англо-український дипломатичний словник 

VERBATIM →← VERBAL

T: 0.099690174 M: 3 D: 3