VERBATIM

I n стенограма, стенографічний звітII adj дослівний (переклад, переказ чогось тощо), стенографічний - ~ record стенографічний звіт - ~ report стенографічний звіт III adv дослівно, слово в слово - to take down ~ записувати стенографічно - that is ~ what he said ось що він сказав слово в слово

Англо-український дипломатичний словник 

VERBOSE →← VERBALLY

T: 0.111391814 M: 3 D: 3