VERSION

n 1. варіант (тексту) 2. версія, інтерпретація - revised ~ переглянутий/ виправлений варіант - Spanish ~ of a document текст документа іспанською мовою, документ в іспанському перекладі - both ~s are authentic обидва тексти автентичні (про договір тощо) - his ~ agreed with ours його версія/ інтерпретація співпадає з нашою

Англо-український дипломатичний словник 

VERTICAL →← VERNACULAR

T: 0.089245018 M: 3 D: 3