VERTICAL

adj вертикальний, стоячий, спрямований угору; організований по вертикалі; що об'єднує послідовні стадії виробничого процесу- ~ union амер. виробнича профспілка (організована за виробни чим, а не професійним принципом)

Англо-український дипломатичний словник 

VEST →← VERSION

T: 0.101163805 M: 3 D: 3