VEST

v (with, in) наділяти (владою); надавати, уповноважувати; покладати (обов'язки)- to be ~ed with a right мати право, користуватися правом - to ~ power in smbd. наділяти когось владою, надавати повноваження комусь - to ~ smbd. with authority наділяти когось владою, надавати повноваження комусь - to ~ smbd. with a function покладати на когось обов'язок; доручати комусь щось - to ~ smbd. with power to act уповноважити когось діяти - authority ~ed in him влада, якою він наділений; повноваження, які йому надані - this right is ~ed in the Crown це право належить короні

Англо-український дипломатичний словник 

VESTED →← VERTICAL

T: 0.087475621 M: 3 D: 3