VESTIGE

n 1. слід, залишок 2. ознака, частка - ~s of capitalism пережитки капіталізму - ~s of colonialism пережитки колоніалізму

Англо-український дипломатичний словник 

VETO →← VESTED

T: 0.083831727 M: 3 D: 3