VETO

I n (pl ~oes)1. вето, заборона 2. (звич. the ~) право вето 3. амер. послання президента про накладення вето на законодавство - absolute ~ абсолютне вето - repeated triple ~ неодноразово застосовуване потрійне вето - suspensory ~ вето, що призупиняє; призупиняюче вето; суспензивне вето - ~ power право вето - to exercise one's (right of) ~ скористатися своїм правом вето - to have the power/ the right of ~ мати право накладати вето - to impose a ~ on smth. накладати вето на щось - to place a ~ on smth. накладати вето на щось - to put a ~ on smth. накладати вето на щось - to set a ~ on smth. накладати вето на щось - ~ message послання президента про накладення вето на закон II v 1. накладати вето 2. забороняти, накладати заборону 3. відкидати, відводити (кандидатуру), відхиляти - to ~ a bill накласти вето на законопроект - to ~ a draft resolution накласти вето на проект резолюції - to ~ a person відхилити чиюсь кандидатуру

Англо-український дипломатичний словник 

VETOIST →← VESTIGE

T: 0.089507033 M: 3 D: 3