VICEPRESIDENT

n 1. віце-президент 2. заступник голови (акціонерного товариства тощо)

Англо-український дипломатичний словник 

VICEREGENT →← VICEMARSHAL OF THE DIPLOMATIC CORPS

T: 0.12557665 M: 3 D: 3