Найдено 50+ «B»

BACKROOM

Англо-український дипломатичний словник

adj позалаштунковий- ~ compromise позалаштункові компроміси

BACKROOM

Англо-український дипломатичний словник

n частіше амер. місце, де відбувається таємна діяльність (особливо політична); позалаштункові переговори

BACKROUNDER

Англо-український дипломатичний словник

n амер. 1. прес-конференція інформаційного характеру; роз'яснення позиції уряду (журналістам) 2. пам'ятна записка, що роздається журналістам, з викладенням поз

BACKSET

Англо-український дипломатичний словник

n завада, погіршення (становища), перешкода

BACKSTOP

Англо-український дипломатичний словник

n підтримка; сприяння, допомога- to provide a ~ бути/ служити опорою

BACTERIAL

Англо-український дипломатичний словник

adj бактеріальний- ~ agent бактеріальний засіб - ~ disease хвороба, викликана мікробами - ~ toxin бактеріальний токсин

BACTERIOLOGICAL

Англо-український дипломатичний словник

adj бактеріологічний- ~ warfare бактеріологічна війна - ~ weapons бактеріологічна зброя

BADGE

Англо-український дипломатичний словник

n значок, емблема, орден- neck ~ нашийний орден

BAFFLEGAB

Англо-український дипломатичний словник

n амер. несхв. бюрократична абракадабра; мова офіційних документів; незрозумілий; той, що вводить в оману

BAG

Англо-український дипломатичний словник

n дипломатична пошта- consular ~ консульська пошта - diplomatic ~ дипломатична пошта, валіза - free circulation of diplomatic ~s вільне перевезення дипломатич

BAGGAGE

Англо-український дипломатичний словник

n багаж- checked ~ a) зареєстрований багаж b) оглянутий багаж - excess ~ надлишок багажу - free ~ безкоштовний багаж - passenger ~ багаж пасажирів - perso

BALANCE

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. співвідношення сил, розстановка сил 2. рівновага, баланс, сальдо 3. вирішальний фактор, вирішальне значення - defensive ~ військова рівновага - delic

BALANCED

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. збалансований, співрозмірний 2. обдуманий, виважений - ~ conclusion обдуманий висновок - ~ draft resolution детально продуманий проект резолюції - ~ j

BALANCESHEET

Англо-український дипломатичний словник

n 1. підсумок, картина 2. зведений баланс, балансовий звіт - to draw up a ~ змалювати повну картину

BALANCING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. балансування, врівноважування 2. компенсація - foreign exchange ~ балансування обмінним курсом

BALLISTIC

Англо-український дипломатичний словник

adj балістичний- ~ missile балістична ракета - ~ rocket балістична ракета

BALLOT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. балотування, голосування; жеребкування 2. виборчий бюлетень, балотувальна куля 3. список кандидатів для голосування 4. результати голосування, кількість

BALLOTBOX

Англо-український дипломатичний словник

n ящик для балотування; скринька для голосування

BALLOTRIGGER

Англо-український дипломатичний словник

n співучасник, учасник фальсифікації виборів; фальсифікатор результатів виборів

BALLOTRIGGING

Англо-український дипломатичний словник

n фальсифікація виборів- to maintain one's position by ~ зберегти свої позиції шляхом фальсифікації виборів

BAN

Англо-український дипломатичний словник

I n заборона- adequately-verifiied comprehensive test ~ (CTB) надійні засоби перевірки виконання загальної заборони випробовувань - comprehensive nuclear test

BANKROLL

Англо-український дипломатичний словник

I n амер. грошові засоби; фінансові ресурси (країни або окремої особи)II v фінансувати, надавати субсидії

BANNING

Англо-український дипломатичний словник

n заборона- ~ of the use of cosmic space for military purposes заборона використання космічного простору для військових цілей

BANQUET

Англо-український дипломатичний словник

n бенкет, святковий обід- official ~ офіційний бенкет - to give a ~ дати обід/ бенкет

BARE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. непідтверджений, голослівний 2. ледве достатній; мізерний, мінімальний, незначний - ~ chance мінімальна можливість, мінімальний шанс - ~ excuses пусті

BARGAIN

Англо-український дипломатичний словник

I n переговори; укладення договору, угоди- to drive a hard ~ вести важкі переговори II v вести переговори; домовлятись (про умови тощо) - to ~ for better c

BARGAINING

Англо-український дипломатичний словник

n переговори, ведення переговорів- ~ chip "козирна карта" (для торгу на переговорах), перевага, яка може бути використана на переговорах - ~ counter засіб тиск

BARREL

Англо-український дипломатичний словник

n 1. ствол (вогнепальної зброї) 2. амер. розм. "кубушка" (кошти для проведення політичної кампанії) - to be over a ~ бути в скрутному/ незручному становищі

BARRIO

Англо-український дипломатичний словник

n квартали, населені національними меншинами (вихідцями із Пуерто-Рико, Мексики тощо); іспаномовні міські квартали (США)

BARRISTER

Англо-український дипломатичний словник

n баристер- revising ~ парл. особа, яка перевіряє виборчі списки в окрузі

BASE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. основа, підвалини; базис; база; основний момент, пункт 2. база, опорний пункт - air ~ військово-повітряна база - hard missile ~ ракетна база, обладнана у

BASELINE

Англо-український дипломатичний словник

I n основна лінія- normal ~s нормальні основні лінії - straight ~s прямі основні лінії - waters on the landward side of the ~ води, розташовані до берега від

BASIC

Англо-український дипломатичний словник

adj основний, головний, найістотніший; вихідний- ~ argument основна/ головна думка/ довід/ аргумент - ~ data вихідні дані - ~ document основний документ - ~

BASIS

Англо-український дипломатичний словник

n (pl bases) базис, основа, підвалини- class ~ класова основа - purely consensual ~ чисто консенсуальна основа - social ~ соціальна основа - ~ of a complain

BASKET

Англо-український дипломатичний словник

n "кошик", група питань, що підлягають обговоренню в сукупності

BAT

Англо-український дипломатичний словник

n розм. крок, темп- at a good ~ швидко, у хорошому темпі - right off the ~ без зволікання, відразу

BATTER

Англо-український дипломатичний словник

v перен. громити, бити (ідейного противника тощо); розносити, піддавати нищівній критиці

BATTLE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. битва, бій 2. боротьба; битва 3. двобій, поєдинок - losing ~ безнадійна боротьба; приречена на провал діяльність - ~ for civil rights боротьба за громад

BATTLESHIP

Англо-український дипломатичний словник

n мор. лінійний корабель, лінкор

COUNTING BOARD

Англо-український дипломатичний словник

підрахункова комісія (на виборах)

JOHN BULL

Англо-український дипломатичний словник

жарт. Джон Буль (прізвисько англійця); збірн. англійці

NOTA BENE

Англо-український дипломатичний словник

лат. (досл. зауважити добре; часто позначається N.B.) примітка, відмітка (біля місця в документі, на яке бажають звернути увагу)

OLIVE BRANCH

Англо-український дипломатичний словник

n оливкова гілка (як символ миру)- to hold out the ~ робити мирні пропозиції, намагатись владнати спірні питання мирним шляхом

STATUS QUO ANTE BELLUM

Англо-український дипломатичний словник

лат. становище, яке існувало до війни

TRADE BOARD

Англо-український дипломатичний словник

комісія з питань заробітньої плати (в якійсь сфері промисловості)

BABEFPHIT

Немецко-русский геологический словарь

мин. бабеффитDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BABELQUARZ

Немецко-русский геологический словарь

бабель-кварцвавилонский кварц (горний хрусталь со ступенчатыми гранями)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BABELQUARZ

Немецко-русский геологический словарь

mбабель-кварц; вавилонский кварц (горный хрусталь со ступенчатыми гранями)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.196

BABINGTONIT

Немецко-русский геологический словарь

мин. бабингтонитDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BABINGTONIT

Немецко-русский геологический словарь

mбабингтонитDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BACHSTALL

Немецко-русский геологический словарь

устар. россыпьDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BACHTAL

Немецко-русский геологический словарь

долина ручьяраспадокDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BACHTAL

Немецко-русский геологический словарь

nраспадокDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BACILLARIACEENERDE

Немецко-русский геологический словарь

диатомовая земля (рыхлый диатомит)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BACKEN

Немецко-русский геологический словарь

mпачка пластов; залежь (горной породы)□ Backen des Kohlenflözes пачка угля, толща угольного пластаDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Ш

BACKENZAHN

Немецко-русский геологический словарь

(Vert.) коренной зубDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BACKFÄHIG

Немецко-русский геологический словарь

коксующийсяспекающийсяDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BADAKSCHANLAPIS

Немецко-русский геологический словарь

торг. бадахшанский лазурит (из Афганистана)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAGOTIT

Немецко-русский геологический словарь

мин. баготитмин. томсонитDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAHIAIT

Немецко-русский геологический словарь

петр. бахиаитDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAHNE

Немецко-русский геологический словарь

fтрещина (в пласте)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAHNELEKTRON

Немецко-русский геологический словарь

валентный электронпериферийный электронэлектрон внешней оболочкиDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAHNMAGNETISMUS

Немецко-русский геологический словарь

фтт. магнитный орбитальный момент (электрона)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIAIS

Немецко-русский геологический словарь

mфранц. балэ, яркокрасная благородная шпинельDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIANUS

Немецко-русский геологический словарь

mлат. пал. баланус, «морской жёлудь» (род ракообразных)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIDSHERACHI

Немецко-русский геологический словарь

байджерахиякутDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIJEN

Немецко-русский геологический словарь

борозды на дне мелкого моря, вызванные деятельностью приливовDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIKALIDEN

Немецко-русский геологический словарь

тект. байкалидыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIKALIT

Немецко-русский геологический словарь

мин. байкалит (диопсид)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIKALIT

Немецко-русский геологический словарь

mбайкалит (диопсид)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIKERINIT

Немецко-русский геологический словарь

бейкеринитбекеринит (ископаемая смола)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAIKERINIT

Немецко-русский геологический словарь

mбейкеринит, бекеринит (ископаемая смола)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAKTERIEN

Немецко-русский геологический словарь

f plбактерии□ Bakterien, anaerobe анаэробные бактерии□ Bakterien, nitrifizierende нитрифицирующие бактерииDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С

BAKTERIENSTRUKTUR

Немецко-русский геологический словарь

бактериевидная структураDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAKULA

Немецко-русский геологический словарь

(Anth.) трабекулыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BAKULITE

Немецко-русский геологический словарь

бакулиты (палочковидные кристаллиты)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BALAIS

Немецко-русский геологический словарь

юв. балэюв. ярко-красная благородная шпинельDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BALAS

Немецко-русский геологический словарь

mуст. ювелир, яркокрасная благородная шпинельDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BALASRUBIN

Немецко-русский геологический словарь

розовая шпинельрубин-балэDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BALLAS

Немецко-русский геологический словарь

mбаллас (алмаз лучистоволокнистого строения)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BALTIMORIT

Немецко-русский геологический словарь

mбалтиморитDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BALTISCHE EISZEIT

Немецко-русский геологический словарь

балтийское оледенение (позднеплейстоценовое оледенение Польши)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BÄCHE

Немецко-русский геологический словарь

mBäche pl, versinkende исчезающие (в карстовых полостях и пещерах) ключиDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BÄCKSTRÖMIT

Немецко-русский геологический словарь

mбекстрёмит, гидрогаусманнитDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BÄLDEN

Немецко-русский геологический словарь

борозды на дне мелкого моря, вызванные деятельностью приливовDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BÄNDERKALK

Немецко-русский геологический словарь

mленточный известняк; слоистый известнякDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

BÄNDERSIÜKATE

Немецко-русский геологический словарь

крист. ленточные силикатыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

ABGEWICHENES BOHRLOCH

Немецко-русский геологический словарь

искривлённая скважинаотклонившаяся скважинаDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

ANISOTROPIE DES BODENS

Немецко-русский геологический словарь

неоднородность свойств грунта (в вертикальном и горизонтальном направлениях)Deutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1

ANMOORIGER BODEN

Немецко-русский геологический словарь

слабоминерализованная болотная почваDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

ARTESISCHER BRUNNEN

Немецко-русский геологический словарь

артезианский колодецDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

ATOMARES BREMSVERMÖGEN

Немецко-русский геологический словарь

атомная тормозная способностьсечение торможенияDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

AUFGESCHÜTTETER BERG

Немецко-русский геологический словарь

"насыпная" положительная форма рельефааккумулятивная положительная форма рельефаDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицы

AUTOKLASTISCHE BREKZIE

Немецко-русский геологический словарь

автобрекчияавтокластическая брекчияDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

ÄUßERE BEDINGUNGEN

Немецко-русский геологический словарь

РТ-условия (системы)внешние условияDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

Время запроса ( 0.233097252 сек)
T: 0.238644441 M: 1 D: 0