Найдено 50+ «K»

KEEN

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. гострий, що гостро сприймає; тонкий 2. інтенсивний, напружений, великий - ~ competition гостра конкуренція - ~ criticism гостра критика - ~ fight напр

KENTISH

Англо-український дипломатичний словник

adj - ~ fire a) бурхливі оплески b) гул несхвалення

KEY

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. ключ (до вирішення/ пояснення чогось) 2. ключова позиція (що забезпечує доступ, вхід, управління тощо); вірний шлях (до чогось) - ~ determinant (of one

KEYNOTE

Англо-український дипломатичний словник

n основна думка, провідна ідея; основний принцип- ~ address програмна промова - ~ speech a) вступне слово; промова особи, що відкриває з'їзд/ конференцію b)

KEYNOTER

Англо-український дипломатичний словник

n основний доповідач; оратор, що виступає з програмною промовою або вступним словом

KICK

Англо-український дипломатичний словник

v амер. активно протестувати, повставати (проти чогось)- to ~ against/ at cruel treatment протестувати проти жорстокого ставлення - to ~ against/ at a decisio

KIDGLOVE

Англо-український дипломатичний словник

adj делікатний, тонкий- ~ diplomacy дипломатія в лайкових рукавичках; тонка дипломатія - ~ methods делікатні методи

KILL

Англо-український дипломатичний словник

v провалити, завадити успіхові- to ~ a bill провалити/ забалотувати законопроект - to ~ a proposal провалити пропозицію

KING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. король, монарх 2. магнат - King's messenger дипломатичний кур'єр - lawful ~ законний король - oil ~ нафтовий король/ магнат - uncrowned ~ некоронований

KINGDOM

Англо-український дипломатичний словник

n королівство, царство, держава

KITCHEN CABINET

Англо-український дипломатичний словник

(K.) неофіційні радники президента (США)

KITE

Англо-український дипломатичний словник

n пробна куля- to fly a ~ запускати пробну кулю, зондувати грунт

KLANSMAN

Англо-український дипломатичний словник

n розм. куклукскланівець, член організації Ку-Клукс-клан (США)

KNESSET

Англо-український дипломатичний словник

(Knesseth) n Кнесет (парламент Ізраїлю)

KNIGHT

Англо-український дипломатичний словник

I n 1. кавалер одного з вищих англійських орденів 2. неспадкове дворянське звання (нижче ніж баронет) - K. of the Bath кавалер ордена Бані (Велика Британія)

KNOCK

Англо-український дипломатичний словник

v 1. амер. розм. різко критикувати; принижувати гідність, недооцінювати; придиратись, нападати 2. вдаряти, бити - to ~ a military block together утворити вій

KNOT

Англо-український дипломатичний словник

n 1. вузол 2. заплутане становище 3. важливе питання, важливий момент - ~ of contradictions вузол протиріч - ~ of the matter найважливіше/ вузлове питання

KNOTTY

Англо-український дипломатичний словник

adj складний, заплутаний- ~ problem важка/ заплутана проблема

KNOWLEDGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. знання, пізнання, ерудиція 2. розуміння 3. поінформованість, відомості - first-hand ~ відомості з перших рук/ з першоджерела - scientific ~ наукове пізн

KNOWNOTHING

Англо-український дипломатичний словник

n 1. неук, невіглас; необізнана людина 2. філос. агностик

K.&G.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Keane and Grant's Reportsсборник судебных решений, составители Кин и ГрантАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

K.B.

Англо-русский юридический словарь

сокр., англ.1) [King's Bench] Суд королевской скамьи... К.В. [Law Reports, King's Bench Division] — правовой сборник, решения отделения королевской скамьи (за ук

KEN.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Kenyon's King's Bench Reportsсборник решений Суда королевской скамьи, составитель Кеньон (1753-1759)Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

KEY SOURCE

Англо-русский юридический словарь

основной источникАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

KICKBACK

Англо-русский юридический словарь

1) амер. жарг. выплата соучастнику части незаконно полученных денег; взятка, магарыч | отдавать соучастнику часть незаконно полученных денег2) понуждение к отказ

KIDNAP

Англо-русский юридический словарь

похищение человека с целью выкупа | похищать человека с целью выкупаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

KILL

Англо-русский юридический словарь

умерщвлять; лишать жизни; убиватьto kill accidentally — случайно лишить жизни;to kill brutally — убить особо жестоким способом;to kill by contract — убить по дог

KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее убийство; субъект убийства; убийцаkiller by negligence — см. negligent killer;killer by will — см. intended killer;killer in excess of self-def

KIN

Англо-русский юридический словарь

1) родственник(и) 2) кровное родство •near of kin — близкие родственники;next of kin — ближайшие родственники;not of kin — лица, не являющиеся родственниками- bl

KING'S BENCH DIVISIONAL COURT

Англо-русский юридический словарь

апелляционное присутствие отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия (в Великобритании)Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

KNIGHTMARSHAL

Англо-русский юридический словарь

судья королевского двора (по делам двора)- knight-marshal of the post- knight-marshal of the shireАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

KNIGHTMARSHAL OF THE POST

Англо-русский юридический словарь

подкупленный свидетель, лжесвидетель (буквально человек, выставленный к позорному столбу)Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

KNOCKING COPY

Англо-русский юридический словарь

агрессивная реклама, реклама, охаивающая продукцию конкурентаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

KNOW YOUR CUSTOMER

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. KYCправило "знай своего клиента"этические принципы взаимоотношений клиентов и биржевиков, брокеров, депозитариев и других организаций на рынке ценных бума

KNOWLEDGE

Англо-русский юридический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) знание, осведомлённость; заведомость 2) признание судом доказанных фактов 3) половая близость •to acquire a

KYOTO PROTOCOL

Англо-русский юридический словарь

Киотский протоколАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

ACCIDENTAL KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, случайно лишившее человека жизниАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

ACCIDENTAL KILLING

Англо-русский юридический словарь

случайное лишение жизни; лишение жизни в результате несчастного случаяАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

COMMON KNOWLEDGE

Англо-русский юридический словарь

1) обычные познания 2) общеизвестность Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

CONSTRUCTIVE KNOWLEDGE

Англо-русский юридический словарь

"конструктивное" (правом предполагаемое) знание; презюмируемая заведомостьАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

CONTEMPT OF THE KING

Англо-русский юридический словарь

= contempt the Queen оскорбление величестваАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

FACT OF COMMON KNOWLEDGE

Англо-русский юридический словарь

общеизвестный факт* * *общеизвестный фактАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

FILL OR KILL

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

"исполнить или аннулировать"repo в ситуации резервирования ценных бумаг для заемщика, данный термин обозначает требование другого заемщика, желающего взять эти ц

FUEL LID KEY

Англо-русский автомобильный словарь

ключ замка крышки заливной горловины топливного бакаEnglish-russian automobile dictionary.2013.

GANGSTER KILLING

Англо-русский юридический словарь

гангстерское убийствоАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

IN KIND

Англо-русский юридический словарь

натуройАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

INSTIGATED KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее убийство по подстрекательствуАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

INSTIGATED KILLING

Англо-русский юридический словарь

убийство по подстрекательствуАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

JUSTIFIED KILLING

Англо-русский юридический словарь

см. justifiable killing Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

PEACE OF THE KING

Англо-русский юридический словарь

= peace Queen англ. общественный порядок и безопасность (гарантируемые короной всем подданным и находящимся под её защитой лицам)Англо-русский юридический словар

PERPETUITY OF THE KING

Англо-русский юридический словарь

непрерывное преемство королевской властиАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

PREPENSED KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее убийство с заранее обдуманным намерением; лицо, совершившее тяжкое убийствоАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

SELFDEFENCE KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, лишившее жизни другого человека в состоянии самообороныАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

SEXUAL KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее убийство на сексуальной почвеАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

SITUATIONAL KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее ситуационное убийствоАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

SITUATIONAL KILLING

Англо-русский юридический словарь

ситуационное убийствоАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

SUIT OF THE KING'S PEACE

Англо-русский юридический словарь

= suit of the Queen's peace иск (уголовный) о нарушении общественного порядкаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

TERRORIST(IC) KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее террористический актАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

TERRORIST(IC) KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее террористический актАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

TERRORIST(IC) KILLING

Англо-русский юридический словарь

террористический актАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

TERRORIST(IC) KILLING

Англо-русский юридический словарь

террористический актАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

TORTUREOUS KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, совершившее убийство особо мучительным для потерпевшего способомАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

TORTUREOUS KILLING

Англо-русский юридический словарь

убийство особо мучительным способомАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

UNJUSTIFIABLE KILLER

Англо-русский юридический словарь

лицо, лишившее человека жизни при отсутствии оправдывающих обстоятельств; лицо, совершившее убийство, убийцаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

UNJUSTIFIABLE KILLING

Англо-русский юридический словарь

= unjustified killing лишение жизни, не оправданное обстоятельствами дела; убийствоАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

UNJUSTIFIED KILLING

Англо-русский юридический словарь

см. unjustifiable killing Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

WEST KOOTENAY POWER AND LIGHT COMPANY LIMITED V. THE QUEEN

Англо-русский экономический словарь

учет, гос. фин., юр., канад. "Вест Кутнэй Пауа энд Лайт Компани Лимитед против королевы"* (название судебного прецедента 1992 г.; был рассмотрен вопрос о выборе

WILFUL KILLER

Англо-русский юридический словарь

см. intended killer Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

YELLOW KNIGHT

Англо-русский экономический словарь

фин., упр. "желтый рыцарь" (компания, которая изначально пыталась поглотить компанию-цель, но впоследствии сделала более мягкое предложение о слиянии обеих комп

ZAMBIAN KWACHA

Англо-русский экономический словарь

эк. замбийская квача (национальная валюта Замбии; 1 квача равняется 100 нгве; международный стандартный код — ZMK)See:ngwee, kwacha, Zambia, national currency* *

Время запроса ( 0.244479875 сек)
T: 0.248047466 M: 1 D: 0