Найдено 50+ «O»

OUTCOME

Англо-український дипломатичний словник

n результат, наслідок, підсумок- tangible ~ суттєві підсумки, суттєвий результат - equitable ~ of the reduction process справедливий результат процесу скорочен

OUTGOING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. що залишає пост у зв'язку з закінченням строку повноважень; що йде у відставку 2. вихідний (про документ) - ~ ambassador посол, що залишає свій пост -

OUTLAW

Англо-український дипломатичний словник

v 1. виганяти за межі країни, проголошувати поза законом 2. амер. позбавляти законної сили - to ~ biological and chemical weapons оголосити біологічну та хімі

OUTLINE

Англо-український дипломатичний словник

v окреслити в загальних рисах- to ~ proposals окреслити пропозиції в загальних рисах

OUTLOOK

Англо-український дипломатичний словник

n 1. види на майбутнє, перспектива 2. точка зору 3. світогляд - bright ~ райдужна перспектива - political ~ політичний світогляд - world ~ світогляд - alte

OUTPARTY

Англо-український дипломатичний словник

n політ. партія, що не перебуває при владі; опозиційна партія; партія, що зазнала поразки на виборах

OUTPUT

Англо-український дипломатичний словник

n виробництво, виробіток; видобуток; випуск; продукція- gross ~ об'єм валової продукції, валовий випуск - gross industrial ~ валова продукція промисловості -

OUTRAGE

Англо-український дипломатичний словник

n 1. грубе порушення закону чи чиїхось прав 2. наруга, образа - ~ on/ upon humanity злочин проти людства - ~ on/ upon justice злочин проти справедливості - a

OUTRAGEMONGER

Англо-український дипломатичний словник

n політикан, що спекулює на народному обуренні

OUTSIDE

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. зовнішній, сторонній 2. крайній - ~ assistance допомога зовні - ~ interference стороннє втручання, втручання зовні - ~ left крайній лівий - ~ world з

OUTSIDER

Англо-український дипломатичний словник

n 1. стороння (людина), що не належить до даної установи/ кола/ партії 2. кола, особи

OUTSTANDING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. видатний 2. що залишається невирішеним; спірний 3. невиконаний - ~ issue невирішене питання, невирішена проблема - ~ leader видатний діяч - ~ orders

OUTVOTE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. мати перевагу голосів 2. забалотувати

OUTVOTER

Англо-український дипломатичний словник

n виборець, що не живе в даному виборчому окрузі

OVATION

Англо-український дипломатичний словник

n овація, бурхливі оплески- to give a standing ~ аплодувати стоячи

OVERALL

Англо-український дипломатичний словник

adj всезагальний, всеоб'ємний- ~ business activity загальна ділова активність - ~ cooperation всеохоплююче співробітництво - ~ development загальний розвиток

OVERCHARGE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. перевантажувати, завантажувати деталями 2. перебільшувати (в описі, зображенні)

OVERCLASSIFY

Англо-український дипломатичний словник

v занадто засекречувати (документ); надавати документові високий ступінь засекреченості

OVERCOME

Англо-український дипломатичний словник

v перемагати, переборювати- to ~ the deadlock вивести з глухого кута - to ~ difficulties перебороти труднощі - to ~ the inertia of the "cold war" перебороти і

OVERESTIMATE

Англо-український дипломатичний словник

v оцінювати занадто високо, переоцінювати

OVERKILL

Англо-український дипломатичний словник

n військ. багаторазове знищення- ~ capability здатність багаторазового знищення

OVERLAPPING

Англо-український дипломатичний словник

I n часткове співпадіння, дублювання, перекриття- ~ of activities дублювання/ паралелізм у діяльності - ~ of various aspects of an item переплетення/ дублюван

OVERLOOK

Англо-український дипломатичний словник

v 1. не надавати ваги, не звертати увагу 2. недооцінювати, ігнорувати - to ~ arguments не надавати ваги аргументам - to ~ economic changes недооцінювати еконо

OVERPRODUCE

Англо-український дипломатичний словник

v виробляти (товари) в кількості, що переважає попит

OVERRIDE

Англо-український дипломатичний словник

v (overrode, overriden) відкидати, не брати до уваги- to ~ to smbd.'s authority не визнавати чиєсь авторство - to ~ to one's commission перевищувати свої повно

OVERRIDING

Англо-український дипломатичний словник

adj важливий, головний- ~ consideration вирішальна/ важлива думка - ~ issue першочергове/ ключове/ головне питання; першочергова/ головна проблема - ~ necessi

OVERRULE

Англо-український дипломатичний словник

v 1. відкидати, відхиляти (пропозицію тощо) 2. анулювати; рахувати недійсним - to ~ the chairman's ruling вважати недійсною/ відхилити постанову головуючого -

OVERRUN

Англо-український дипломатичний словник

v (overran, overrun) захоплювати, займати (територію, місто)- to ~ a country вторгнутися в країну

OVERSEA

Англо-український дипломатичний словник

adj заморський, заокеанський; закордонний- ~ broadcast programme радіопередача для зарубіжних країн - ~ service служба радіомовлення для зарубіжних країн, мовл

OVERSIGHT

Англо-український дипломатичний словник

n хиба; недогляд- rectification of mistakes and ~s виправлення помилок та хиб

OVERT

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. відкритий, публічний; несекретний 2. очевидний, явний

OVERTHROW

Англо-український дипломатичний словник

v (overthrew, overthrown) скидати, повалювати; знищувати- to ~ the colonial yoke скинути колоніальний гніт - to ~ a government скинути уряд

OVERTONE

Англо-український дипломатичний словник

n забарвлення (додатковий зміст)- political ~ політичне забарвлення - political ~ of a draft resolution політичне забарвлення проекту резолюції

OVERTURE

Англо-український дипломатичний словник

n часто pl зондаж, ініціатива, спроба; спроба примирення, встановлення дружніх стосунків- to make ~ for smth. намацувати грунт для чогось - to make peace ~s р

OVERTURN

Англо-український дипломатичний словник

v оголошувати неконституційним (про закон)

OVERWHELM

Англо-український дипломатичний словник

v 1. переборювати, придушувати, розбивати 2. приголомшувати, вражати

OVERWHELMING

Англо-український дипломатичний словник

adj 1. переважаючий; повний 2. величезний - ~ defeat повна поразка - ~ majority переважна більшість

OWN

Англо-український дипломатичний словник

v 1. визнавати, припускати; визнаватись 2. володіти, мати, посідати - government ~ed що належить уряду - state ~ed що належить державі - to ~ one's faults ви

OWNER

Англо-український дипломатичний словник

n власник, володар со~ співвласник- cojoint ~ співвласник - lawful ~ законний власник - legal ~ законний власник - rightful ~ законний власник

OWNERSHIP

Англо-український дипломатичний словник

n власність, право власності- joint ~ спільна власність, співвласність

PAPER OVER

Англо-український дипломатичний словник

v - to ~ the cracks згладжувати розбіжності/ суперечності - to ~ differences згладжувати розбіжності/ суперечності - to ~ the rift згладжувати розбіжності/ суп

RETURNING OFFICER

Англо-український дипломатичний словник

посадова особа, яка здійснює контроль над проведенням виборів, уповноважений по виборах

SELLING OUT

Англо-український дипломатичний словник

амер. ренегатство, перехід в іншу партію з власного інтересу

SORT OUT

Англо-український дипломатичний словник

v вирішувати, улагоджувати (проблеми)

STATIONARY OFFICE

Англо-український дипломатичний словник

державна канцелярія (видає урядові документи, Велика Британія)

RANGE OF FOCUS SETTING

Англо-русский политехнический словарь

глубина фокусаАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RANGE OF SENSIBILITY

Англо-русский политехнический словарь

диапазон чувствительностиАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RANGE OF SPRING TIDES

Англо-русский политехнический словарь

амплитуда приливов в сизигииАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RATE OF BRAKING

Англо-русский политехнический словарь

степень торможенияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RATE OF CHRONOMETER

Англо-русский политехнический словарь

ход хронометраАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RATE OF CLIMB

Англо-русский политехнический словарь

скороподъемностьАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RATE OF COOLING

Англо-русский политехнический словарь

скорость охлажденияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RATE OF DESCENT

Англо-русский политехнический словарь

скорость сниженияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RATE OF ROLL

Англо-русский политехнический словарь

угловая скорость кренаАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RATIO OF REFRACTION

Англо-русский политехнический словарь

тангенс угла отклоненияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

REALTIME OPERATION

Англо-русский политехнический словарь

работа в реальном масштабе времениАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RECTILINEAR ORBIT

Англо-русский политехнический словарь

прямолинейная орбитаАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

REEL ON

Англо-русский политехнический словарь

/vt/ наматыватьАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RELAXATION OSCILLATIONS

Англо-русский политехнический словарь

релаксационные колебанияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RELOCATABLE OBJECT CODE

Англо-русский политехнический словарь

объектный перемещаемый кодАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RELOCATION OF TRACKS

Англо-русский политехнический словарь

перетрассировка линийАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

REPEATER OFFICE

Англо-русский политехнический словарь

трансляционная подстанцияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RESIN OIL

Англо-русский политехнический словарь

канифольное маслоАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RESOLUTION OF FORCES

Англо-русский политехнический словарь

разложение силАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

REST OF RUBBER

Англо-русский политехнический словарь

вылежка каучукаАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RESTORATION OF EQUILIBRIUM

Англо-русский политехнический словарь

восстановление равновесияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RESTRICTED ORIFICE

Англо-русский политехнический словарь

дополнительное сопротивление уравнительного резервуараАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RESTRICTED ORIFICE OVERFLOW SURGE SHAFT

Англо-русский политехнический словарь

уравнительная шахта с дополнительным сопротивлением и водосливомАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RESTRICTED ORIFICE SURGE TANK

Англо-русский политехнический словарь

уравнительный резервуар с дополнительным сопротивлениемАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

REVERSAL OF LOAD

Англо-русский политехнический словарь

перемена знака нагрузкиАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

REVERSION OF IMAGE

Англо-русский политехнический словарь

обращение изображенияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RIVET OVER

Англо-русский политехнический словарь

/vt/ расклепыватьАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

ROLL INROLL OUT VESSEL

Англо-русский политехнический словарь

судно типа ро-роАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

ROLLING OF EARTHWORK

Англо-русский политехнический словарь

укатка полотна дорогиАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

ROUGH OFF

Англо-русский политехнический словарь

/vt/ снимать ... шероховатостьАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

ROUND OF TRACTOR

Англо-русский политехнический словарь

заезд трактораАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RUN OF CRUSHER

Англо-русский политехнический словарь

отходы камнедробленияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

RUN OFF

Англо-русский политехнический словарь

/vt/ отводитьАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SAFE RAILWAY OPERATION

Англо-русский политехнический словарь

безопасность движения по железной дорогеАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SCUM OFF

Англо-русский политехнический словарь

/vt/ снимать ... пенуАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SELFFLUXING ORE

Англо-русский политехнический словарь

самоплавкая рудаАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SET OF COLOURING

Англо-русский политехнический словарь

слой краскиАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SET OF PULLEYS

Англо-русский политехнический словарь

полиспастАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SET OF RULES

Англо-русский политехнический словарь

свод правилАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SHIELDED OSCILLATOR

Англо-русский политехнический словарь

экранированный генераторАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SLANT HEIGHT OF A CONE

Англо-русский политехнический словарь

длина образующего конусаАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SLANT HEIGHT OF A PYRAMID

Англо-русский политехнический словарь

высота грани пирамидыАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SOCKET OF SHOVEL

Англо-русский политехнический словарь

тулейка лопатыАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SOLID ORE

Англо-русский политехнический словарь

рудный массивАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SOUND OSCILLATIONS

Англо-русский политехнический словарь

звуковые колебанияАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SOURCE OF EXPOSURE

Англо-русский политехнический словарь

облучательАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SPECIFIC CAPACITY OF BOILER

Англо-русский политехнический словарь

удельная паропроизводительность котлаАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SPERM OIL

Англо-русский политехнический словарь

китовый жирАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SPICKING OPERATION

Англо-русский политехнический словарь

пичковый режимАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

SPREADING OF TRACK

Англо-русский политехнический словарь

уширение колеиАнгло русский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

Время запроса ( 0.133374515 сек)
T: 0.137286449 M: 1 D: 0